Degenfelder

Manfred Pawłowski
Promujemy system elektronicznego obiegu dokumentów. Firma PKF Agility stworzyła perfekcyjny system informatyczny dla przedsiębiorstw. A konkretniej chcemy wskazać elektroniczny program do obiegu dokumentów, który z pewnością pozwoli wam w prędki i łatwy sposób uporać się z papierami w firmie. Sięgając po nasz system wszystkie potrzebne dokumenty znajdą się w jednym miejscu oraz będą właściwie posegregowane. Dodatkowo dzięki takiemu programowi unikniecie ryzyka zagubienia ważnych papierów, bowiem każdy z nich będzie dostępny w wersji komputerowej. Zapraszamy do zakupu naszego programu.

Activity

Monday, Feb 11th, 2019

07:05pm
Degenfelder registered on the site

Collections

(default) 34 queries took 239 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Role`.`name`, `Role`.`permissions` FROM `roles` AS `Role` WHERE 1 = 1 552
2SELECT `User`.`id`, `User`.`username`, `User`.`slug`, `User`.`fname`, `User`.`lname`, `User`.`verified`, `User`.`top_list_count`, `User`.`comment_count`, `User`.`old_id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `User`.`name`, `User`.`password`, `User`.`password_hash_version`, `User`.`old_password_hash`, `User`.`role_id`, `User`.`login`, `User`.`active`, `User`.`gender`, `User`.`profile_visit_count`, `User`.`country_id`, `User`.`state_id`, `User`.`background`, `User`.`profession`, `User`.`photo_url`, `User`.`sm_photo_url`, `User`.`architecture_count`, `User`.`architect_count`, `User`.`activation_reminded`, `User`.`website`, `User`.`facebook`, `User`.`twitter`, `User`.`archived`, `User`.`last_login`, `User`.`cancelled`, `User`.`comment_notification`, `User`.`watch_notification`, `User`.`collection_notification`, `Role`.`id`, `Role`.`name`, `Role`.`permissions`, `Role`.`description`, `Role`.`created`, `Role`.`modified` FROM `users` AS `User` LEFT JOIN `roles` AS `Role` ON (`User`.`role_id` = `Role`.`id`) WHERE `login` = 'guest@architectuul.com' LIMIT 11123
3SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `users` AS `User` WHERE `User`.`id` = '7e59ae88-ffa7-11de-b287-4f8fe1b9fcc1' 112
4SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `users` AS `User` WHERE `User`.`id` = '7e59ae88-ffa7-11de-b287-4f8fe1b9fcc1' 112
5UPDATE `users` SET `id` = '7e59ae88-ffa7-11de-b287-4f8fe1b9fcc1', `last_login` = '2019-10-22 10:05:41', `modified` = '2019-10-22 10:05:41' WHERE `users`.`id` = '7e59ae88-ffa7-11de-b287-4f8fe1b9fcc1'13
6SELECT `Architect`.`title`, `Architect`.`slug` FROM `architects` AS `Architect` WHERE `Architect`.`deleted` <> 1 ORDER BY Rand() ASC LIMIT 1119
7SHOW FULL COLUMNS FROM `languages`332
8SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
9SELECT `User`.`id`, `User`.`username`, `User`.`slug`, `User`.`fname`, `User`.`lname`, `User`.`verified`, `User`.`top_list_count`, `User`.`comment_count`, `User`.`old_id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `User`.`name`, `User`.`password`, `User`.`password_hash_version`, `User`.`old_password_hash`, `User`.`role_id`, `User`.`login`, `User`.`active`, `User`.`gender`, `User`.`profile_visit_count`, `User`.`country_id`, `User`.`state_id`, `User`.`background`, `User`.`profession`, `User`.`photo_url`, `User`.`sm_photo_url`, `User`.`architecture_count`, `User`.`architect_count`, `User`.`activation_reminded`, `User`.`website`, `User`.`facebook`, `User`.`twitter`, `User`.`archived`, `User`.`last_login`, `User`.`cancelled`, `User`.`comment_notification`, `User`.`watch_notification`, `User`.`collection_notification`, `Country`.`name`, `State`.`name` FROM `users` AS `User` LEFT JOIN `countries` AS `Country` ON (`User`.`country_id` = `Country`.`id`) LEFT JOIN `states` AS `State` ON (`User`.`state_id` = `State`.`id`) WHERE `User`.`slug` = 'degenfelder' AND `User`.`cancelled` is null LIMIT 11120
10SELECT `TopList`.`id`, `TopList`.`title`, `TopList`.`slug`, `TopList`.`user_id`, `TopList`.`created` FROM `top_lists` AS `TopList` WHERE `user_id` = '5c61c77f-b080-4663-ac67-6e646d7b5e1b' ORDER BY `title` asc 002
11SELECT `TopList`.`id`, `TopList`.`title`, `TopList`.`slug`, `TopList`.`user_id`, `TopList`.`created`, `User`.`username`, `User`.`slug` FROM `top_lists` AS `TopList` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`TopList`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `TopList`.`user_id` <> '5c61c77f-b080-4663-ac67-6e646d7b5e1b' ORDER BY `title` asc LIMIT 3333
12SELECT `User`.`username`, `User`.`slug` FROM `users` AS `User` WHERE `User`.`id` = '5a64e2ec-7f5c-48e8-afec-22d36d7b5e1b' 112
13SELECT `User`.`username`, `User`.`slug` FROM `users` AS `User` WHERE `User`.`id` = '5814e10b-128c-4130-9214-13d56d7b5e1b' 112
14SELECT `User`.`username`, `User`.`slug` FROM `users` AS `User` WHERE `User`.`id` = '54fd6040-6c5c-4b7d-abfe-76826d7b5e1b' 112
15SELECT `TopListItem`.`model`, `TopListItem`.`foreign_id`, `TopListItem`.`top_list_id` FROM `top_list_items` AS `TopListItem` WHERE `TopListItem`.`top_list_id` = ('5a7f585f-6374-453d-901c-3e126d7b5e1b') ORDER BY `TopListItem`.`created` ASC LIMIT 1115
16SELECT `Architecture`.`id`, `Architecture`.`title` FROM `architectures` AS `Architecture` WHERE `Architecture`.`id` = '4caa0b8f-7124-4b4b-a897-3052183d6281' 002
17SELECT `Architect`.`id`, `Architect`.`title` FROM `architects` AS `Architect` WHERE `Architect`.`id` = '4caa0b8f-7124-4b4b-a897-3052183d6281' 112
18SELECT `Image`.`md_url`, `Image`.`sm_url`, `Image`.`id`, `Image`.`foreign_id` FROM `images` AS `Image` WHERE `Image`.`foreign_id` = ('4caa0b8f-7124-4b4b-a897-3052183d6281') ORDER BY `_order` asc, `created` asc LIMIT 11126
19SELECT `TopListItem`.`model`, `TopListItem`.`foreign_id`, `TopListItem`.`top_list_id` FROM `top_list_items` AS `TopListItem` WHERE `TopListItem`.`top_list_id` = ('5814e1ea-0fc4-443d-a483-11d36d7b5e1b') ORDER BY `TopListItem`.`created` ASC LIMIT 1114
20SELECT `Architecture`.`id`, `Architecture`.`title` FROM `architectures` AS `Architecture` WHERE `Architecture`.`id` = '51dd462c-aac8-4c6a-8234-5bb36d7b5f76' 112
21SELECT `Image`.`md_url`, `Image`.`sm_url`, `Image`.`id`, `Image`.`foreign_id` FROM `images` AS `Image` WHERE `Image`.`foreign_id` = ('51dd462c-aac8-4c6a-8234-5bb36d7b5f76') ORDER BY `_order` asc, `created` asc LIMIT 11125
22SELECT `Architect`.`id`, `Architect`.`title` FROM `architects` AS `Architect` WHERE `Architect`.`id` = '51dd462c-aac8-4c6a-8234-5bb36d7b5f76' 002
23SELECT `TopListItem`.`model`, `TopListItem`.`foreign_id`, `TopListItem`.`top_list_id` FROM `top_list_items` AS `TopListItem` WHERE `TopListItem`.`top_list_id` = ('54fd61f9-c4b0-4546-87e9-0cf16d7b5e1b') ORDER BY `TopListItem`.`created` ASC LIMIT 1114
24SELECT `Architecture`.`id`, `Architecture`.`title` FROM `architectures` AS `Architecture` WHERE `Architecture`.`id` = '512de497-4164-4329-94ad-5e726d7b5f76' 112
25SELECT `Image`.`md_url`, `Image`.`sm_url`, `Image`.`id`, `Image`.`foreign_id` FROM `images` AS `Image` WHERE `Image`.`foreign_id` = ('512de497-4164-4329-94ad-5e726d7b5f76') ORDER BY `_order` asc, `created` asc LIMIT 11128
26SELECT `Architect`.`id`, `Architect`.`title` FROM `architects` AS `Architect` WHERE `Architect`.`id` = '512de497-4164-4329-94ad-5e726d7b5f76' 002
27SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `feeds` AS `Feed` WHERE `Feed`.`user_id` = '5c61c77f-b080-4663-ac67-6e646d7b5e1b' AND DATE_FORMAT(`Feed`.`created`, '%Y-%m-%d') >= '2019-10-19 00:00' 1121
28SELECT `Feed`.`id`, `Feed`.`type`, `Feed`.`user_id`, `Feed`.`model`, `Feed`.`foreign_id`, `Feed`.`created`, `TopListItem`.`id`, `TopListItem`.`top_list_id`, `TopListItem`.`foreign_id`, `TopListItem`.`model`, `TopListItem`.`user_id`, `TopListItem`.`weight`, `TopListItem`.`created`, `Architect`.`title`, `Architect`.`slug`, `Architect`.`deleted`, `Architecture`.`title`, `Architecture`.`slug`, `Architecture`.`deleted`, `Architecture`.`city`, `Architecture`.`country_id`, `Comment`.`id`, `Comment`.`parent_id`, `Comment`.`foreign_id`, `Comment`.`model`, `Comment`.`user_id`, `Comment`.`increment`, `Comment`.`author_name`, `Comment`.`author_url`, `Comment`.`author_email`, `Comment`.`author_ip`, `Comment`.`author_agent`, `Comment`.`body`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`is_edited`, `Comment`.`last_message_id`, `User`.`id`, `User`.`username`, `User`.`slug`, `User`.`fname`, `User`.`lname`, `User`.`verified`, `User`.`top_list_count`, `User`.`comment_count`, `User`.`old_id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `User`.`name`, `User`.`password`, `User`.`password_hash_version`, `User`.`old_password_hash`, `User`.`role_id`, `User`.`login`, `User`.`active`, `User`.`gender`, `User`.`profile_visit_count`, `User`.`country_id`, `User`.`state_id`, `User`.`background`, `User`.`profession`, `User`.`photo_url`, `User`.`sm_photo_url`, `User`.`architecture_count`, `User`.`architect_count`, `User`.`activation_reminded`, `User`.`website`, `User`.`facebook`, `User`.`twitter`, `User`.`archived`, `User`.`last_login`, `User`.`cancelled`, `User`.`comment_notification`, `User`.`watch_notification`, `User`.`collection_notification` FROM `feeds` AS `Feed` LEFT JOIN `top_list_items` AS `TopListItem` ON (`Feed`.`foreign_id` = `TopListItem`.`id`) LEFT JOIN `architects` AS `Architect` ON (`Feed`.`foreign_id` = `Architect`.`id`) LEFT JOIN `architectures` AS `Architecture` ON (`Feed`.`foreign_id` = `Architecture`.`id`) LEFT JOIN `comments` AS `Comment` ON (`Feed`.`foreign_id` = `Comment`.`id`) LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Feed`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Feed`.`user_id` = '5c61c77f-b080-4663-ac67-6e646d7b5e1b' ORDER BY `Feed`.`created` desc LIMIT 31126
29SELECT `TopListItem`.`id`, `TopListItem`.`top_list_id`, `TopListItem`.`foreign_id`, `TopListItem`.`model`, `TopListItem`.`user_id`, `TopListItem`.`weight`, `TopListItem`.`created` FROM `top_list_items` AS `TopListItem` WHERE `TopListItem`.`id` = '5c61c77f-b080-4663-ac67-6e646d7b5e1b' 002
30SELECT `Architect`.`title`, `Architect`.`slug`, `Architect`.`deleted` FROM `architects` AS `Architect` WHERE `Architect`.`id` = '5c61c77f-b080-4663-ac67-6e646d7b5e1b' 002
31SELECT `Architecture`.`title`, `Architecture`.`slug`, `Architecture`.`deleted`, `Architecture`.`city`, `Architecture`.`country_id` FROM `architectures` AS `Architecture` WHERE `Architecture`.`id` = '5c61c77f-b080-4663-ac67-6e646d7b5e1b' 002
32SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`parent_id`, `Comment`.`foreign_id`, `Comment`.`model`, `Comment`.`user_id`, `Comment`.`increment`, `Comment`.`author_name`, `Comment`.`author_url`, `Comment`.`author_email`, `Comment`.`author_ip`, `Comment`.`author_agent`, `Comment`.`body`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`is_edited`, `Comment`.`last_message_id` FROM `comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`id` = '5c61c77f-b080-4663-ac67-6e646d7b5e1b' 002
33SELECT `User`.`id`, `User`.`username`, `User`.`slug`, `User`.`fname`, `User`.`lname`, `User`.`verified`, `User`.`top_list_count`, `User`.`comment_count`, `User`.`old_id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `User`.`name`, `User`.`password`, `User`.`password_hash_version`, `User`.`old_password_hash`, `User`.`role_id`, `User`.`login`, `User`.`active`, `User`.`gender`, `User`.`profile_visit_count`, `User`.`country_id`, `User`.`state_id`, `User`.`background`, `User`.`profession`, `User`.`photo_url`, `User`.`sm_photo_url`, `User`.`architecture_count`, `User`.`architect_count`, `User`.`activation_reminded`, `User`.`website`, `User`.`facebook`, `User`.`twitter`, `User`.`archived`, `User`.`last_login`, `User`.`cancelled`, `User`.`comment_notification`, `User`.`watch_notification`, `User`.`collection_notification` FROM `users` AS `User` WHERE `User`.`id` = '5c61c77f-b080-4663-ac67-6e646d7b5e1b' 112
34SELECT DISTINCT CommentsUser.comment_id, CommentsUser.parent_id, Comment.body, Comment.last_message_id, `Comment`.`id` FROM `comments_users` AS `CommentsUser` LEFT JOIN `comments` AS `Comment` ON (`CommentsUser`.`comment_id` = `Comment`.`id`) WHERE ((`CommentsUser`.`user_id` = '5c61c77f-b080-4663-ac67-6e646d7b5e1b') OR (`CommentsUser`.`mention_user_id` = '5c61c77f-b080-4663-ac67-6e646d7b5e1b') OR (`CommentsUser`.`foreign_id` = '5c61c77f-b080-4663-ac67-6e646d7b5e1b')) ORDER BY `Comment`.`id` desc 002